Soorten homeopathie

De beoefening van klassieke homeopathie vergt een lange studie, die ook nadat men in de praktijk begonnen is, nooit ophoudt. Meerdere dagen per jaar worden er bijscholingen gevolgd, in Nederland, maar ook in het buitenland.

Klassiek duidt voornamelijk op de manier van werken;  met een individuele aanpak, het geven van enkelvoudige middelen, veelal hoog gepotentieerd.

Er wordt bovendien veel tijd uitgetrokken voor de consulten en de uitwerking hiervan, waardoor per dag maar een beperkt aantal patiënten kan worden behandeld.

Dit heeft er toe geleid dat men heeft geprobeerd makkelijker vormen van homeopathie te ontwikkelen,die minder kennis vereisen en minder tijd vergen:

  • de klinische homeopathie, alleen gericht op het zichtbare symptoom, en
  • de complexhomeopathie, meerdere middelen in één flesje van een lage potentie, waardoor niet echt duidelijk is of het juist bij u passende middel er bij zit. Er zijn n.l. honderden homeopathische middelen beschikbaar.

Deze zijn soms geschikt voor eenvoudige huis- tuin- en keukenklachten, maar zijn bijna nooit werkelijk probleemoplossend,omdat de oorzaak van de ziekte niet bereikt wordt.

Voor  chronische of ernstige klachten kunt u het best naar een ervaren, bij de NVKH aangesloten homeopaat gaan. Deze heeft een studie van 6 jaar gevolgd en moet jaarlijks minimaal 4 dagen nascholing volgen.

Westeinde 21
9466 PG Gasteren
tel 0592 231517
info@gerdabruintjes.nl

Beschaving siert de mens in voorspoed en

biedt een schuilplaats in tegenspoed (Boeddha)

Telefonisch spreekuur en afspraak maken
ma t/m do 9.00-9:30 uur (0592-231517)

Spreekuur/alleen op afspraak

di wo do 10-12 uur
13:30-16 uur