Bioresonantie met het Bicom-apparaat.

Bio is afkomstig van biologische systemen. Dit doelt op levende systemen zoals die van mensen, dieren, planten en micro-organismen.

Resonantie is het fenomeen dat iedereen kent. Als een sopraan een glas kapot zingt dan is er resonantie tussen de toonhoogte van de sopraan en die van het glas. Het glas en de stem hebben op dat moment dezelfde trilling.

Bioresonantie betekent resonantie tussen levende systemen.

  • Dit gegeven wordt in de Bioresonantie therapie toegepast om op energetisch niveau (het niveau van trillingen, frequenties e.d.) te testen door welke stoffen iemand ziek is geworden, om vervolgens deze stoffen ook met behulp van Bioresonantie te verwijderen.
  • Met het BICOM® – systeem worden  frequenties van substanties getest, met behulp van ampullen,  en hierdoor wordt hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit testen gaat snel en is absoluut pijnloos.
  • Iedere klacht wordt door pathologische (=ziekmakende)frequentiepatronen veroorzaakt. De therapie werkt met deze frequentiepatronen, die na het testen, door het Bicomapparaat tot therapiepatronen worden omgevormd en aan de patiënt ter behandeling gegeven worden. Hierdoor is deze therapie, in principe, bij iedere ziekte, óf primair, óf ondersteunend, inzetbaar.

Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën aanwezig zijn en welke belastingen de patiënt ziek maken, dit is echter maar een onderdeel van de mogelijkheden met bioresonantie.

Belastingen zijn vaak combinaties van:

  • bacteriën, virussen, parasieten, elekrosmog, medicamenten, kleur-/ smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam)

Tijdens de therapie worden storende frequentiepatronen door de BICOM® gemoduleerd (omgezet) tot therapiefrequenties, die vervolgens via elektroden aan de patiënt worden toegediend.
De lichaamseigen regulatie wordt hierdoor weer op gang gebracht zodat het lichaam zich kan herstellen.

Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en onderliggende oorzaken van ziekten uitgeschakeld.

Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt hersteld.
De zelfgenezende krachten kunnen zo weer actief worden…

Wat is behandelbaar ?

De BICOM® Bioresonantie-therapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van acute- (bijv. hooikoorts) en chronische (voedsel)allergieën.
Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal zijn goed te behandelen.

Tevens is de BICOM®-therapie effectief bij huid- en longaandoeningen, pijnklachten (bijv. migraine), problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten en de gevolgen van inentingen, sportletsel/blessures, alsmede het opheffen van energetische blokkades, die kunnen ontstaan door trauma’s, of het veel werken met apparatuur/computer.

Bovendien kan de BICOM® Bioresonantie-therapie goed worden ingezet bij het stoppen met roken en andere verslavingen.

Tegenwoordig willen mensen graag zelf de vinger aan de pols houden wat betreft hun gezondheid, een jaarlijkse checkup is dan ook een mogelijkheid door middel van bioresonantie; uiteraard moet u voor ernstige en acute problemen die levensbedreigend kunnen zijn naar uw huisarts, zonodig zal ik u dan ook doorverwijzen.

Voor het werken met bioresonantie wordt de methode van Martin Keymer gebruikt, hiervoor worden regelmatig seminars in Duitsland gevolgd. Martin Keymer staat voor een opleiding die de gezondheid en het welbevinden van de gehele mens beïnvloedt. Hij is één van de grondleggers van het testen met bioresonantie. (www. Das Therapeutische Haus.de).

 

 

Effectiviteit verhogen

Wat kunt u zelf doen om uw bioresonantie behandeling effectief te ondersteunen?

  • Ik adviseer u tijdens de gehele behandelingsperiode géén varkensvlees te eten, omdat dit het lymfesysteem te zwaar belast.
  • Gebruik zo weinig mogelijk suiker/koolhydraten. Suiker heeft een ongunstig effect op de darmbacteriën en heeft een aanzienlijk aandeel in het ontstaan van ziekten in de darm en alvleesklier .
  • Het is altijd goed, maar vooral tijdens de hele behandeling, veel (mineraal)water te drinken: dagelijks 1,5 tot 2 liter, dit zijn ongeveer 8 glazen per dag. Alleen water kan de door de therapie losgemaakte schadelijke stoffen uit het lichaam verwijderen en is dus de ideale drank om te ontgiften. Wees daarom ook terughoudend in drinken van alcohol, liever helemaal niet op therapiedagen.
  • Geef uw lichaam voldoende rust, dit geldt vooral op de dagen dat u therapie krijgt. In rust kan het lichaam goed herstellen.

Opmerking:
Moeheid na de behandeling, een warm of koud gevoel of soms licht transpireren zijn reacties op de therapie en zijn over het algemeen van korte duur. Meldt dit vooral bij een volgend bezoek!

 

Westeinde 21
9466 PG Gasteren
tel 0592 231517
info@gerdabruintjes.nl

Beschaving siert de mens in voorspoed en

biedt een schuilplaats in tegenspoed (Boeddha)

Telefonisch spreekuur en afspraak maken
ma t/m do 9.00-9:30 uur (0592-231517)

Spreekuur/alleen op afspraak

di wo do 10-12 uur
13:30-16 uur